Hướng dẫn sử dụng Sao Mai App

* Hướng dẫn cài đặt ứng dụng

Ứng dụng Taxi Sao Mai đang sử dụng là phần mềm EMDDI (Sản phẩm của Trường đại học quốc gia Hà Nội phát triển) đã có mặt trên cả 2 hệ điều hành phổ biến hiện nay là Android và iOS, người dùng có thể dễ dàng cài đặt ứng dụng từ 2 hệ điều hành như sau:

1. Hệ điều hành Android:

Ở màn hình home của thiết bị chọn ứng dụng CH Play -> chọn vào biểu tượng tìm kiếm và nhập EMDDI (Biểu tượng nền đen, chữ EM ở trên, chữ DI ở dưới) -> khi có kết quả tìm kiếm chọn vào ứng dụng EMDDI -> chọn Cài đặt.

2. Hệ điều hành iOS:

Ở màn hình home của thiết bị chọn ứng dụng App Store -> chọn vào biểu tượng tìm kiếm và nhập EMDDI (Biểu tượng nền đen, chữ EM ở trên, chữ DI ở dưới) -> khi có kết quả tìm kiếm chọn vào ứng dụng EMDDI -> chọn Nhận.

Xong cài đặt theo hướng dẫn trên App

Trân trọng cảm ơn!

Gọi taxi