Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán tại Taxi Sao Mai

Khi sử dụng Sao Mai Taxi, quý khách có thể thanh toán trong 1 trong 3 hình thức sau: 1. Bằng tiền mặt 2. Bằng thẻ card trả sau được công ty cấp: + Khách hàng ký hợp đồng với Công ty Sao Mai. Được cung cấp thẻ card có mã số riêng. + Khi...
Gọi taxi