TIN TỨC: THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ỨNG DỤNG VNEID

 
Từ ngày 22/4/2024, UBND Thành phố triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu lý lịch Tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) cho các trường hợp công dân Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
 
Đối với các trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và các trường hợp thuộc đối tượng miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (được quy định tại Khoản 2 Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính) có nhu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp thì thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn). 
 
Giá trị lợi ích việc thực hiện cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID:
 
Phiếu lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử (được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp) có giá trị pháp lý như bản gốc Phiếu lý lịch tư pháp giấy.
 
Phiếu lý lịch tư pháp (bản điện tử) mặc định được trả trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/), hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn) và trên VNeID. Trường hợp công dân có nhu cầu nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp (bản giấy) thì được trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại Bộ phận một cửa Sở Tư pháp Hà Nội.
 
Người dân có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet, không cần đến trực tiếp các cơ quan có thẩm quyền; theo dõi được trạng thái xử lý hồ sơ; có thể sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp (bản điện tử) để thực hiện các thủ tục hành chính khác; Tiết kiệm được thời gian và các chi phí liên quan đến việc thực hiện thủ tục so với trước đây khi phải đến trực tiếp cơ quan hành chính nhà nước (phí đi lại, chi phí về thời gian…).
 
Đính kèm hướng dẫn sử dụng cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID và cấp phiếu lý lịch tư pháp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố (https://dichvucong.hanoi.gov.vn).
 
Xem chi tiết tại đây:
https://congan.hanoi.gov.vn/giai-dap-phap-luat/thanh-pho-ha-noi-cap-phieu-ly-lich-tu-26622
Fb conganhanoi
 
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi