Bản tin ngày 30/7/2017

Ngày 30/7/2017 khách số điện thoại xxx069 đi tuyến đường Linh Đàm đến Đình Thôn. Khách để quên điện thoại di động trên xe. Xe 86 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi