Bản tin ngày 29/3/18

+ Ngày 29/03/2018 khách số điện thoại xxx668 đi tuyến đường Linh Đàm đến Mỹ Đình. Khách để quên điện thoại trên xe. Xe 66 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi