Bản tin ngày 2/6/2018

+ Ngày 2/6/2018 khách số điện thoại xxx816 đi tuyến đường Kim Giang đến Đại Kim. Khách để quên điện thoại và ba lô trên xe. Xe 381 đã trả lại đồ cho khách


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi