Bản tin ngày 25/03/2018

+ Ngày 25/03/2018 khách số điện thoại xxx623 đi tuyến đường đến Định Công. Khách để quên điện thoại trên xe. Xe 366 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi