Bản tin ngày 23/5/18

+ Ngày 23/05/2018 khách số điện thoại xxx775 đi tuyến đường Nguyễn Ngọc Vũ đến Vương Thừa Vũ. Khách để quên túi xách trên xe. Xe 956 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi