Bản tin ngày 20/5/2018

+ Ngày 20/05/2018 khách số điện thoại xxx847 đi tuyến đường Trung Hòa đến Phương Mai. Khách để quên đồ trên xe. Xe 138 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi