Bản tin ngày 16/5/2018

+ Ngày 16/05/2018 khách số điện thoại xxx633 đi tuyến đường Xã Đàn đến Phạm Ngọc Thạch. Khách để quên tiền và giấy tờ trên xe. Xe 991 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi