Bản tin ngày 15/6/18

+ Ngày 16/6/2018 khách số điện thoại xxx111 đi tuyến đường Nguyễn Tuân đến Vũ Trọng Phụng. Khách để quên vali trên xe. Xe 334 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi