Bản tin ngày 12/8/2017

Ngày 12/8/2017 khách số điện thoại xxx745 đi tuyến đường Thái Hà đến Láng Hạ. Khách để quên điện thoại trên xe. Xe 310 đã trả lại đồ cho khách.

Ngày 12/8/2017 khách số điện thoại xxx179 đi tuyến đường Giáp Nhất đến Văn Quán. Khách để quên điện thoại trên xe. Xe 28 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi