Bản tin ngày 07/05/2017

Ngày 07/05/2017 khách số điện thoại xxx958 đi tuyến đường Thiên Đường Bảo Sơn đến Thanh Lãm (Hà Đông). Khách để quên ba lô trên xe. Xe 369 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi