Bản tin ngày 5/7/18

+ Ngày 5/7/2018 khách số điện thoại xxx692 đi tuyến đường Nguyễn Thị Định đến Chùa Láng. Khách để quên máy tính trên xe. Xe 151 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi