Truyện cười: Bài hát taxi

Bài hát phỏng theo nhạc bài “Nhạc rừng” (Xin lỗi tác giả Hoàng Việt)

Taxi, taxi đi vòng quanh thế giới.

Bao nhiêu? Bao nhiêu? Năm đồng thôi anh ơi!

Đắt thế! Đắt thế! Ba đồng thôi anh nhé!

Ok, ok xin mời anh lên xe.

………………………………………………..

Hết xăng, hết xăng. Xin mời anh xuống xe.

Ô hay, ô hay anh này vô duyên ghê!

(Bài hát vui cho các bé mẫu giáo)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi