Tuyển dụng các vị trí khác

Hiện công ty chưa có nhu cầu tuyển dụng những bộ phận khác.

Trân trọng!