Bản tin ngày 9/8/2017

Ngày 9/8/2017 khách số điện thoại xxx522 đi tuyến đường Linh Đàm đến Hoàng Cầu. Khách để quên ví (Gồm giấy tờ và 30 triệu đồng) trên xe. Xe 86 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi