Bản tin ngày 8/3/2018

+ Ngày 8/3/2018 khách số điện thoại xxx726 đi tuyến đường Linh Đàm đến Lò Đúc. Khách để quên điện thoại trên xe. Xe 125 đã trả lại đồ cho khách.

+ Ngày 8/3/2018 khách số điện thoại xxx757 đi tuyến đường Thanh Xuân Trung đến Giáp Bát. Khách để quên điện thoại trên xe. Xe 555 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi