Bản tin ngày 7/9/17

Ngày 7/9/2017 khách số điện thoại xxx789 đi tuyến đường Lê Văn Lương đến Lê Văn Thiêm. Khách để quên túi đồ trên xe. Xe 175 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi