Bản tin ngày 7/7/2017

Ngày 7/7/2017 khách số điện thoại xxx555 đi tuyến đường Thiện Hiền đến Phạm Hùng. Khách để quên điện thoại trên xe. Xe 505 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi