Bản tin ngày 6/6/18

+ Ngày 6/6/2018 khách số điện thoại xxx892 đi tuyến đường Nam Trung Yên đến Hải Dương. Khách để quên túi đồ trên xe. Xe 315 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi