Bản tin ngày 5/8/2017

Ngày 5/8/2017 khách số điện thoại xxx336 đi tuyến đường Trung Yên đến Hà Đông. Khách để quên túi đồ trên xe. Xe 62 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi