Bản tin ngày 05/06/2017

Ngày 05/06/2017 khách số điện thoại xxx376 đi tuyến đường Trung Văn đến Lạc Thủy (Hòa Bình). Khách để quên đồ trên xe. Xe 515 đã trả lại đồ cho khách.

Ngày 05/06/2017 khách số điện thoại xxx234 đi tuyến đường Tân Mai đến Hoa Bằng. Khách để quên túi đồ trên xe. Xe 559 đã trả lại đồ cho khách.

Ngày 05/06/2017 khách số điện thoại xxx286 đi tuyến đường Pháo Đài Láng đến Láng Hạ. Khách để quên túi đồ trên xe. Xe 999 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi