Bản tin ngày 4/3/2018

Ngày 4/3/2018 khách số điện thoại xxx413 đi tuyến đường Hà Đông đến Văn Phú. Khách để quên đồ trên xe. Xe 18 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi