Bản tin ngày 2/8/2017

Ngày 2/8/2017 khách số điện thoại xxx585 đi tuyến đường Yên Hòa đến Phúc Yên. Khách để quên đôi dép trẻ em trên xe. Xe 506 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi