Bản tin ngày 2/7/2017

Ngày 2/7/2017 khách số điện thoại xxx017 đi tuyến đường Nguyễn Khang đến Văn Khê. Khách để quên tập hồ sơ trên xe. Xe 141 đã trả lại đồ cho khách.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *