Bản tin ngày 2/7/2017

Ngày 2/7/2017 khách số điện thoại xxx017 đi tuyến đường Nguyễn Khang đến Văn Khê. Khách để quên tập hồ sơ trên xe. Xe 141 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi