Bản tin ngày 26/12/2017

+ Ngày 26/12/2017 khách số điện thoại xxx536 đi tuyến đường Trung Hòa đến Đông Ngạc. Khách để quên đồ trên xe. Xe 136 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi