Bản tin ngày 25/10/2017

Ngày 25/10/2017 khách số điện thoại vẫy điểm đến tại Khách sạn Hà Nội. Khách để quên điện thoại trên xe. Xe 519 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi