Bản tin ngày 25/06/2017

Ngày 25/06/2017 khách số điện thoại xxx692 đi tuyến đường Nguyễn Khang đến Cầu Giấy. Khách để quên điện thoại trên xe. Xe 283 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi