Bản tin ngày 20/7/2017

Ngày 20/7/2017 khách số điện thoại xxx065 đi tuyến đường Ga Hà Nội đến Cát Linh. Khách để quên đồ trên xe. Xe 97 đã trả lại đồ cho khách.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *