Bản tin ngày 20/7/2017

Ngày 20/7/2017 khách số điện thoại xxx065 đi tuyến đường Ga Hà Nội đến Cát Linh. Khách để quên đồ trên xe. Xe 97 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi