Bản tin ngày 19/05/2017

Ngày 19/05/2017 khách số điện thoại xxx924 đi tuyến đường Yên Hòa đến thị trấn Phùng. Khách để quên túi đồ trên xe. Xe 516 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi