Bản tin ngày 19/05/2017

Ngày 19/05/2017 khách số điện thoại xxx924 đi tuyến đường Yên Hòa đến thị trấn Phùng. Khách để quên túi đồ trên xe. Xe 516 đã trả lại đồ cho khách.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *