Bản tin ngày 16/7/18

+ Ngày 16/7/2018 khách số điện thoại xxx565 đi tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch đến Phạm Văn Bạch. Khách để quên túi hồ sơ trên xe. Xe 636 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi