Bản tin ngày 16/11/2017

Ngày 16/11/2017 khách số điện thoại xxx180 đi tuyến đường Đê La Thành đến Hào Nam. Khách để quên điện thoại trên xe. Xe 226 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi