Bản tin ngày 15/3/18

+ Ngày 15/3/2018 khách số điện thoại xxx210 đi tuyến đường Bệnh viện Bạch Mai đến Bà Triệu. Khách để quên túi thuốc trên xe. Xe 256 đã trả lại đồ cho khách.

+ Ngày 25/2/2018 khách số điện thoại xxx297 đi tuyến đường Cầu Giấy đến Vĩnh Phúc. Khách để quên túi quần áo. Xe 997 đã trả lại đồ cho khách


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi