Bản tin ngày 13/12/2017

+ Ngày 13/12/2017 khách số điện thoại xxx999 đi tuyến đường Láng đến Vũ Tông Phan. Khách để quên túi đồ trên xe. Xe 315 đã trả lại đồ cho khách.

+ Ngày 13/12/2017 khách số điện thoại xxx590 đi tuyến đường Thái Hà đến Hà Đông. Khách để quên cặp trên xe. Xe 136 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi