Bản tin ngày 11/05/2017

Ngày 11/05/2017 khách số điện thoại xxx024 đi tuyến đường Chùa Bộc đến Đặng Văn Ngữ. Khách để quên bánh sinh nhật trên xe. Xe 198 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi