Bản tin ngày 10/7/2017

Ngày 10/7/2017 khách số điện thoại xxx656 đi tuyến đường Linh Đường đến KS Mường Thanh. Khách để quên điện thoại trên xe. Xe 163 đã trả lại đồ cho khách.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *