Bản tin ngày 10/7/2017

Ngày 10/7/2017 khách số điện thoại xxx656 đi tuyến đường Linh Đường đến KS Mường Thanh. Khách để quên điện thoại trên xe. Xe 163 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi