Bản tin ngày 12/7/2017

Ngày 12/7/2017 khách số điện thoại xxx558 đi tuyến đường Yên Hòa đến Hàng Bồ. Khách để quên điện thoại trên xe. Xe 863 đã trả lại đồ cho khách.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *