Bản tin ngày 12/7/2017

Ngày 12/7/2017 khách số điện thoại xxx558 đi tuyến đường Yên Hòa đến Hàng Bồ. Khách để quên điện thoại trên xe. Xe 863 đã trả lại đồ cho khách.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Gọi taxi