1.  Hướng dẫn cài đặt ứng dụng

Ứng dụng Taxi Sao Mai đã có mặt trên cả 2 hệ điều hành phổ biến hiện nay là Android và iOS, người dùng có thể dễ dàng cài đặt ứng dụng từ 2 hệ điều hành như sau:

1.1       Hệ điều hành Android:

Ở màn hình home của thiết bị chọn ứng dụng CH Play -> chọn vào biểu tượng tìm kiếm và nhập Taxi Sao Mai (Biểu tượng Taxi Sao Mai có chữ SM, 5 ngôi sao và hình mặt trăng) -> khi có kết quả tìm kiếm chọn vào ứng dụng Taxi Sao Mai -> chọn Cài đặt.

1.2       Hệ điều hành iOS:

Ở màn hình home của thiết bị chọn ứng dụng App Store -> chọn vào biểu tượng tìm kiếm và nhập Taxi Sao Mai (Biểu tượng Taxi Sao Mai có chữ SM, 5 ngôi sao và hình mặt trăng) -> khi có kết quả tìm kiếm chọn vào ứng dụng Taxi Sao Mai -> chọn Nhận.

1.3       Đăng ký người dùng:

Khi cài đặt ứng dụng trên điện thoại, người dùng sẽ phải đăng ký tài khoản sử dụng để có thể thực hiện việc đặt xe. Giao diện đăng ký tài khoản hiển thị như hình:

Hình 1: Giao diện đăng ký tài khoản

Ứng dụng cho phép người dùng nhập các thông tin:

 • Số điện thoại: là thông tin bắt buộc, người dùng nhập số điện thoại đăng ký đặt xe.
 • Tên người dùng: Cho phép nhập tên hiển thị, tên người dùng có thể bỏ trống.
 • Email: Nhập thông tin email, trường email có thể bỏ trống.
 • Đồng ý với điều khoản sử dụng: điều kiện đăng ký là bạn phải kích chọn đồng ý để đăng ký người dùng.
 • Đăng ký: Xác nhận đăng ký tài khoản.
 • Bỏ qua: Trở về màn hình chính và thực hiện việc đăng ký tài khoản sau.

Giao diện kích hoạt tài khoản:

Hình 2: Nhập mã kích hoạt

 • Nhập mã kích hoạt: hệ thống sẽ gửi đến số điện thoại đăng ký một sms chứa mã kích hoạt, công việc tiếp theo của người dùng là nhập mã kích hoạt và chọn xác nhận.

Lưu ý: Mọi thao tác đăng ký hay đặt xe trên ứng dụng đều phải có kết nối mạng internet.

2.  Đặt cuốc.

Sau khi đăng ký thành công tài khoản, người dùng được phép đặt xe qua ứng dụng.

Tại màn hình chính của ứng dụng, người dùng nhập thông tin điểm đón để đặt xe, mặc định điểm đón xe sẽ lấy vị trí hiện tại (người dùng cần bật kết nối GPS).

Giao diện đặt xe hiển thị như hình:

 

Hình 3: Màn hình đặt xe

a.   Cách lấy địa chỉ

Để đặt được xe yêu cầu người dùng phải nhập thông tin điểm đón.

Cách 1: Di chuyển marker trên bản đồ.

 Màn hình home đặt xe được đặt trên nền của bản đồ Google Map. Trên bản đồ sẽ luôn hiển thị vị trí hiện tại của người dùng (điểm chấm xanh trên bản đồ) và nút GPS để di chuyển bản đồ về vị trí hiện tại khi chọn. Người dùng được phép chọn để di chuyển, phóng to thu nhỏ bản đồ …

 • Chọn điểm đón: Người dùng di chuyển marker A trên bản đồ, thanh địa chỉ sẽ tự động cập nhật theo vị trí marker đang trỏ đến.
 • Chọn điểm đến:

Tìm kiếm nhanh các điểm đã đi.

 • Kích vào biểu tượng tìm kiếm (kính lúp) trên thanh địa chỉ -> Mở tab Google, cho phép người dùng tìm kiếm địa chỉ theo google.
 • Có thể làm tương tự như các phần: Điểm đón.

b.   Cách đặt xe

Sau khi lấy địa chỉ đón người dùng có thể chọn loại xe. Người dùng chọn loại xe phù hợp với mình sau đó kích vào chính loại xe đã chọn hoặc marker điểm đón xe để xác nhận đặt xe.

Giao diện xác nhận đặt xe:

 

Hình 4: Màn hình xác nhận thông tin đặt xe

Màn hình xác nhận đặt xe gồm:

 • Điểm đón: là điểm đón xe của người dùng đã chọn.
 • Điểm đến: là điểm mà người dùng muốn đến có thể có hoặc không.
 • Thông tin ước lượng: bao gồm khoảng cách và giá ước lượng (Chỉ có khi người dùng đã chọn điểm đến).
 • Mã khuyến mại: người dùng có thể nhập mã khuyến mại (nếu có). Mã khuyến mại phải nhập vào trước khi ấn đặt xe. Mã này sẽ được thông báo đến khách qua tin nhắn điện thoại hoặc tờ rơi phát cho khách.

Hình 5: Tờ rơi có mã khuyến mại phát cho khách

Hình 6: Tờ khuyến mại sau khi sử dụng dịch vụ xong trả cho lái xe

 • Đặt lịch: giúp người dùng đặt xe nếu đã có kế hoạch trước, các cuốc đặt lịch khi đến thời gian đã chọn đều thực hiện như cuốc đi ngay.
 • Ghi chú: người dùng có thể nhập một số thông tin thêm, thông tin nhập ở đây sẽ được gửi đến lái xe giúp lái xe đễ dàng đón hơn.
 • Gọi hãng: nút gọi hãng thực hiện việc gọi điện trực tiếp đến hãng.
 • Đặt xe: xác nhận đặt xe, thông tin gửi đến hãng và bắt đầu thực hiện đặt xe.

c.    Chờ, đón khách

– Sau khi xác nhận Đặt Xe cuốc sẽ được gửi cho lái xe, khi có lái xe nhận đón người dùng xem được vị trí xe đang di chuyển đến đón mình.

Màn hình khi có xe nhận như hình:

 

Hình 7: Màn hình chờ xe nhận

 • Trong trường hợp không có lái xe nào nhận đón qua ứng dụng Lái Xe Sao Mai thì cuốc đặt của người dùng sẽ được chuyển lên điều hành và điều hành sẽ trực tiếp điều xe đón khách.

Trong thời gian chờ xe đến đón, người dùng được phép hủy cuốc bằng cách kích vào nút Hủy đặt xe.

Nút Gặp xe: chọn khi người dùng đã lên xe và chuyển sang màn hình kết thúc cuốc.

3.  Đánh giá lái xe

 • Người dùng có thể đánh giá lái xe qua mục vote theo thứ tự từ Yếu đến Rất tốt sau mỗi chuyến đi thành công, căn cứ vào mục này mà hãng taxi sẽ điều chỉnh chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn để phục vụ người dùng.

Hình 8: Màn hình đánh giá lái xe

4. Đặt lịch

– Người dùng có thể đặt lịch trước 7 ngày < lịch hẹn > 15 phút trong trường hợp không muốn đi ngay, khi đến thời gian hẹn sẽ có lái xe đón, bằng cách kích vào mục đặt lịch và chọn thời gian (ngày, giờ, ghi chú…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9: Màn hình đặt lịch

Khi đặt lịch hẹn thành công, thông tin chuyến đi đã được lại lưu trong phần lịch sử cuốc, người dùng có thể kiểm tra lại thông tin.

5.  Lịch sử cuốc

Để mở tab lịch sử, người dùng kích chọn vào menu bên góc trái màn hình và chọn lịch sử.

Hình 10: Màn hình lịch sử

Thông tin hiển thị cho mỗi tuyến là những thông tin luôn có và dễ nhớ nhất với người dùng để nhận ngay ra chuyến đi trước đây của mình. Người dùng có thể chọn vào cuốc mình muốn để xem thông tin chi tiết về cuốc đó.

Ở màn hình chi tiết người dùng có thể chọn đặt lại, gọi cho hãng.

Hình 11: Màn hình đặt lại xe từ lịch sử